Ali PARLAR

ATATÜRK' ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNİN ALEVİLERE ETKİSİ

 Ali PARLAR

 Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu büyük önder Atatürk' ün ilke ve devrimleri, tüm yurttaşlar gibi "Aleviler" için de hayati bir öneme sahiptir. Ancak bu ilke ve devrimlerin bir kısmı, Aleviler için "çok daha özel" bir öneme sahiptir. "Halifeliğin ilgası" ile başlayan ve "laikliğin ihdası" ile sona eren bu süreç, Alevi kitlelerin yaşantılarını köklü biçimde etkilemiştir.

 1)Atatürk' ün 3 Mart 1924' te (belirli bir mezhebin hegemonyasına dayalı olan) halifelik kurumunu kaldırması yalnızca "ümmet" ten "ulus-devlet"e geçişin ilk adımı değil, aynı zamanda "devletin tüm inançlara eşit mesafede olmasını sağlamanın da ilk adımıdır. Atatürk' ün bu büyük devrimi, Aleviler için hayati bir öneme sahiptir; çünkü "belirli bir mezhebin resmi ve fiili egemenliği" ni sona erdirmiştir. Hemen arkasından çıkartılan "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile de, keyfi biçimde din, mezhep, tarikat vb. eğitimi vermek" yasaklanmış ve "eğitimde birlik ve devlet denetimi" sağlanmıştır.

2)Yukarıda belirttiğimiz gibi hilafetin kaldırılması ile başlayan sürecin son ve en önemli halkası, Atatürk' ün "laiklik" ilkesidir. Laiklik hem "çağdaş ve demokratik" bir toplum olmanın ilk şartı, hem de tüm inanç ve ibadetlerin özgürce yaşanabilmesinin en önemli teminatıdır.

Atatürk' ün  "din ve devlet ilişkisi" üzerine söylediği şu sözler ("Medeni Bilgiler" - Afet İnan) son derece önemlidir:

            "Türkiye Cumhuriyeti' nde her ergin kişi; dinini seçmekte hür olduğu gibi, bir dinin törenine de katılmakta serbesttir. Yani ibadet hürriyetine dokunulamaz. Tabiatıyla ibadetler, asayiş ve genel ahlak kurallarına karşıt olamaz, politik nümayiş şeklinde yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti' nde herkes Allah' a istediği gibi ibadet eder. Hiç kimseye dini fikirlerinden dolayı bir şey yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti' nin resmi dini yoktur."...

            Büyük önder Atatürk' ün, Aleviler için bir başka özel önemi ise, tabii ki, "Hatay meselesi" konusunda gösterdiği olağanüstü çaba ve bu konuda sağladığı büyük politik başarıdır. Atatürk' ün bu büyük kararlılık ve başarısı, tüm Hataylılar gibi, Hatay Alevilerinin de bugünkü refah mutluluğun asıl kaynağıdır...

            Bize "özgür bir yurttaş" olma onurunu yaşatan büyük Atatürk' e, en kalbi duygularla müteşekkiriz.

Joomla templates by Joomlashine