Nusayrilik, Nusayriler kimdir? İslam’dakiyerleri

 Adem PARLAR

 Nusayrilik, mümin Müslüman bir fırka olup Hz. Ali’nin döneminden yani Fatıma-yı Zehra’nın Cocuklarından Hz.Hüseyin’den Hz. Hasan El Ahir el Askeri dönemine gelinceye dek on iki imama tabi olan Alevilik Şiasının bir fırkasıdır. Ve tarihte Aleviliğin bu fırkası kadar eza, kahır, açlık, darlık, şiddet gibi musibetlere hiçbir fırka maruz kalmamıştır.

 Nusayriler kimdir?

Nusayriler Hz. Ali' nin inanç ve felsefesini taşıyan Selman, Mikdat, Ebu Zer, Ammar, Reşit El Haceri, Cabir bin Yezid El Cafi, Umar bin Furat El Kâtib, Muhammed bin Nusayrvebunlaratabiolanlardır.

 Muhammed Bin Nusayr kimdir?

Ebu Şuayb Bin Nusayr El abdi El Bekri El Nümeyri; Hasan El Ahir El Askeri’ nin öğrencilerinden olup onun dini ilimlerine tabi olmuş ve tüm dini bilgileri kendisinden almıştır. Alevilerin bu fırkası bu düşünceyi kabul etmiş ve buna tabi olmuşlardır. Bundan dolayı kendilerine ‘Nusayri’ adı verilmiştir.

Nusayrilerinİslam’dakiYerleri

 Mümin Müslümandırlar. İslam’ı kabul edip Allah yolunda yürüyen ve Ehlibeytin  düşüncelerine inanan ve onları savunan; hakiki İslam’ın dışında bir şeyi kabul etmeyen; şahadetleri ‘Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasuluh’ olan; oruç, namaz, hac, zekâtı ve cihadı İslam’ın şartlarından kabul eden, imamın masum olması gerektiğine inanan ve bunu da İslam’ın şartı olarak sayan, Hz. Muhammed’ in helal olarak bildirdiğini helal,  haram olarak bildirdiğini haram bilen kimselerdir.       Ne yazık ki kötülüğü ve çirkinliği kendilerine elbise olarak seçmiş sığ düşünceler, Nusayrilere Hz. Ali’ ye ve onun arınmış soyuna sevgilerinden dolayı “Hz.Aliye tapan kimselerdir.’ iftirasını atmışlardır. Zamanın yöneticileri de bundan dolayı onlara zulüm ve kahırla yanaştılar. Meskenlerinden kovdular. Cami ve mabetlerine gitmelerine engel oldular. Onları saklanmaya mecbur bıraktırıp gizli ibadet ile saklı öğretilere dayanmalarına sebep oldular.

Soyu; imamların on birincisi olan ve hadisi babasının hadisi; babasının hadisi dedesi Hz Ali hadisi; dedesi Hz. Ali’ nin hadisi, Hz. Muhammed’ in hadisi; Hz. Muhammed’ in hadisi Hz. Cebrail vasıtasıyla Allah’a dayalı olan El Hasan El Ahir El Askeri’ nin en önemli öğrencilerinden olan Ebu Şuayb Muhammed Bin Nusayr El Abdi El Bekri El Nümeyri’ ye dayanan bu fırka; mübalağasızca Müslüman fırkaların en iyisi en temizi ve en hayırlısıdır; çünkü onlar Peygamberlerin mirasını taşıyanlar ve insanların samimisidir. Nusayriliğin Müslümanlıktaki yeri, başın bedendeki yeri ve önemi gibidir. Ayrıca bu fırka, Allah’ ın seçtiği ve kötülükten arındırdığı Ehlibeytin safi nehrinden içmiş olup kurtulan fırkadır. Onlar, Allah’ ın yerdeki hiccet ve varlıklarındaki terazisidir. Onlara sıkı sıkı bağlanan yolunu şaşırmayacak ve onlardan ayrılan yanlış yola sapmış olacaktır. Onlar, Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği gibi “Eğer bilmiyorsanız,zikir (Kuran) ehline (bilenlere) sorun.” (Nahl 43)   vasıflıdır. Nusayriler, Müslüman mümin ve tevhide inananlar ve yeryüzündeki ümmetinin baki kalanlarıdır. Onların misali, bir arının çiçekteki en güzel kısmı alıp onu işlemesi gibidir. Şayet gökyüzündeki kuşlar, onun içindeki cevheri bilmiş olsaydı onu almak için ellerinden geleni yapardı. Âlem ve evren bir ağaçsa, Nusayriler o ağacın semeresidir. Allah  hayırlı kulları için verir, korur, yüceltir, düşürürvetamamınaerdirir.

  

Allahın rahmet ve selamı düşünen, tefekkür eden Müslümanların üzerinde olsun.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla templates by Joomlashine